Prečo sme tá správna voľba

Sme o krok vpred

Pre našich partnerov ponúkame recykláciu a uskladnenie stavebnej sute, nákladnú dopravu, prenájom stavebných strojov a zariadení, predaj technických plynov a predaj širokého sortimentu našich výrobkov v balení pre maloobchod, na hnojenie a ako okrasné kamenivo na záhradnú architektúru.

Sme tu pre Vás

Výrobný program firmy Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. obsahuje finálne kamenárske produkty z prírodného kameňa a štrkov. Prioritou spoločnosti je uspokojiť zákazníkov kvalitnými dodávkami kameniva, ktoré je certifikované akreditovaným skúšobným ústavom v súlade s EN (európskymi normami).

Naša história

Spoločnosť KaS, a.s. patrí medzi najväčších producentov s dlhoročnou tradícou spracovateľov prírodného kameniva, štrkopieskov a dolomitov na Slovensku. Naša história je dlhá a má za sebou množstvo spokojných zákazníkov a parnetrov, ktorí stoja pri nej dodnes.