Kontaktujte nás

Kontaktujte nás v prípade že potrebujete poradiť. Sme tu pre Vás.

Kde nás nájdete?

Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. (KaS)
Bernolákova 61, 956 11 Zlaté Moravce, Slovenská republika

EXPEDÍCIA

Po – Pi  6.00 hod – 18.00 hod

surovina – vápenec 

frakcie – 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63, 63/125, LK
monofrakcie – 0/63I, 0/63II, 0/125I, 0/125II

vhodnosť použitia –  rôzne zásypy (plynofikácia, voda, kanalizácia),   pod zámkovú dlažbu, rekonštrukcia a údržba ciest, na výrobu obaľovacích zmesí pre povrchové úpravy ciest, lomový kameň na reguláciu riek a tokov a na okrasné účely v individuálnej a investičnej výstavbe, trativody, širokospektrálne využitie v stavebníctve

vhodnosť použitia – drvený materiál na výstavbu a údržbu cestných komunikácií, násypy a podkladové vrstvy stavieb

PRODUKTY

  • VÁPENEC

okr. Levice

EXPEDÍCIA

Po-Pi 6.00 hod – 14.00 hod

surovina – kremenec

frakcie – 0/4, 0/16, 0/32, 0/63, 0/125, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63, 63/125, LK

vhodnosť použitia – pre betónové a maltové zmesi, rekonštrukcie cestnej siete, násypy a podkladové vrstvy stavieb, inžinierske siete a železničné telesá a ako prvotná surovina do ferozliatín pri obsahu kremíka (SiO2) nad 80%.
cenník

okr. Zlaté Moravce

EXPEDÍCIA

Po-Pi  6.00 hod – 13.45 hod

surovina – andezit 

frakcie – 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63, 63/125, 0/32B, 0/63, 0/125, LK

vhodnosť použitia – ako dlažobný kameň, pod zámkovú dlažbu, údržba a rekonštrukcia ciest, rôzne zásypy (plynofikácia, voda, kanalizácia), lomový kameň na reguláciu riek a iných tokov a na okrasné účely v individuálnej a investičnej výstavbe, trativody a širokospektrálne využitie v stavebníctve.

cenník

Kontaktujte nás

Obchodný úsek

Veronika Grombířová

obchod@kas.sk
vgrombirova@ba.kas.sk

Ekonomický úsek

Katarína Krídlová

ekonomicky@kas.sk
kkridlova@ba.kas.sk