Certifikáty

V súlade so smernicou Rady 89/106/EHS zo dňa 21.12.1988 o zbližovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov EHS, týkajúcich sa stavebných výrobkov, všetky naše výrobky sú certifikované podľa príslušných EN 12620, 13242, 13043 a 13383.

Notifikačný orgán TSÚS, n.o. Nitra v rámci počiatočných skúšok typu overil geometrické, fyzikálne a chemické vlastnosti našich výrobkov a vydaním certifikátu VPK potvrdil používanie označenia našich výrobkov.

Ako nástroj pre dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa sme vybudovali systém manažérskej kvality v našej spoločnosti KAS, a.s. podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008, čo je potvrdené od roku 2006 certifikovanou spoločnosťou QSCert, spol. s r.o. a následnými kontrolnými auditmi, ktoré sa pravidelne obnovujú každé dva roky.

Naša spoločnosť od roku 2015 zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004.

Zamestnanci našej spoločnosti si plne uvedomujú, že spokojnosť zákazníkov prostredníctvom našich výrobkov a služieb, ktoré poskytujeme, je prvoradá. Uvedomujeme si, že o kvalite našich výrobkov a služieb rozhoduje vždy zákazník a jeho spokojnosť s našou spoločnosťou.