KAMEŇ NESTARNE…

Ponúkame Vám široký výber produktov a služieb

Ponuka produktov

AndeZIT
KremeneC
Vápenec

Ponuka služieb

Drvenie kameňa
Recyklácia stavebného materiálu
Doprava materiálu
Prenájom strojov a zariadení spolu s obsluhou
Mobilná linka s drvením a triedením kameniva
Sústružnícke, zváračské a zámočnícke práce

Kameňolomy a štrkopieskovne

Spoločnosť K.A.S., s.r.o. patrí medzi najväčších producentov a spracovateľov prírodného kameniva, štrkopieskov a dolomitov. Zároveň pre svojich partnerov ponúka recykláciu a uskladnenie stavebnej sute, nákladnú dopravu, prenájom stavebných strojov a zariadení, predaj technických plynov a predaj širokého sortimentu našich výrobkov v balení pre maloobchod, na hnojenie a ako okrasné kamenivo na záhradnú architektúru. Cieľom spoločnosti K.A.S., s.r.o. je dosiahnutie najvyššej kvality našich výrobkov a služieb pre našich zákazníkov.

Lom Pohranice

okr. Nitra

EXPEDÍCIA

Po – Pi  6.00 hod – 18.00 hod

(mimo daného času nás prosím kontaktujte na 0911 368 977)

surovina – vápenec 

frakcie – 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63, 63/125, LK
monofrakcie – 0/63I, 0/63II, 0/125I, 0/125II

vhodnosť použitia –  rôzne zásypy (plynofikácia, voda, kanalizácia),   pod zámkovú dlažbu, rekonštrukcia a údržba ciest, na výrobu obaľovacích zmesí pre povrchové úpravy ciest, lomový kameň na reguláciu riek a tokov a na okrasné účely v individuálnej a investičnej výstavbe, trativody, širokospektrálne využitie v stavebníctve

vhodnosť použitia – drvený materiál na výstavbu a údržbu cestných komunikácií, násypy a podkladové vrstvy stavieb

PRODUKTY

  • VÁPENEC

Cenník

Lom Horné Turovce

okr. Levice

EXPEDÍCIA

Po-Pi 6.00 hod – 14.00 hod

(mimo daného času nás prosím kontaktujte na 0911 368 977)

surovina – kremenec

frakcie – 0/4, 0/16, 0/32, 0/63, 0/125, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63, 63/125, LK

vhodnosť použitia – pre betónové a maltové zmesi, rekonštrukcie cestnej siete, násypy a podkladové vrstvy stavieb, inžinierske siete a železničné telesá a ako prvotná surovina do ferozliatín pri obsahu kremíka (SiO2) nad 80%.
cenník

Lom Obyce

okr. Zlaté Moravce

EXPEDÍCIA

Po-Pi  6.00 hod – 14.00 hod

(mimo daného času nás prosím kontaktujte na 0911 368 977)

surovina – andezit

frakcie – 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63, 63/125, 0/32B, 0/63, 0/125, LK

vhodnosť použitia – ako dlažobný kameň, pod zámkovú dlažbu, údržba a rekonštrukcia ciest, rôzne zásypy (plynofikácia, voda, kanalizácia), lomový kameň na reguláciu riek a iných tokov a na okrasné účely v individuálnej a investičnej výstavbe, trativody a širokospektrálne využitie v stavebníctve.

cenník

Kontaktujte nás

Konateľ

Ing. Andrej Krídl

Obchodný úsek

Výkonný riaditeľ

Richard Kroupa

Ekonomický úsek

Katarína Krídlová

kas@kas.sk

0905 541 759

Sekretariát

Zuzana Kolpaková

14 + 1 =

K.A.S., s.r.o.

Obchodný úsek: +421 903 889 586

Ekonomicky úsek: +421 905 541 759

Sídlo spoločnosti

Pohranice 428

951 02 Pohranice